Rozdělení vín v ČR

Nejzákladnějším dělením vín v ČR je:

 • Tichá vína
 • Šumivá vína
 • Likérová
 • Vína originální certifikace (VOC)


Obecné principy rozdělení vín

Vína rozdělujeme na několik skupin. Systém dělení vín v ČR vychází z druhu odrůdy a vyzrálosti hroznu, která je stanovena měřením obsahu cukru v hroznové šťávě v době sklizně. Její zkratka je °NM ("°NM" znamená stupeň normovaného moštoměru). Jeden stupeň NM představuje 1kg přírodního cukru ve 100l hroznového moštu.) Dle změny vinařského zákona je také možnost označovat víno podle původu hroznů. Rozdělování je stanoveno pro srozumitelnost pravidly vinařského zákona a nařízeními ES.

 

Rozdělení tichých vín dle kategorie

Stolní víno

Stolní víno je starší, ale přesto pužívané, označení pro víno nejnižší kategorie. Může být vyrobeno z hroznů, z odrůd moštových, stolních a neregistrovaných, z kterékoliv země EU. Není přípustné, aby bylo víno označeno názvem odrůdy, oblastí, vinařskou obcí, viniční tratí ani jiným zeměpisným názvem.

Zemské víno

Zemské víno musí splňovat několik kritérií. Musí být vyrobeno z tuzemských hroznů. Minimální cukernatost je 14 °NM. Zemské víno může být označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou. Tato kategorie je zavedena zákonem od roku 2004.

Jakostní víno

Jakostní víno musí být vyrobeno z tuzemských hroznů. Hrozny musí pocházet z vinice pro jakostní víno a z jedné vinařské oblasti. V oblasti kde se hrozny sklidí, musí být víno vyrobeno. Minimální cukernatost hroznů musí být minimálně 15 °NM. Jakostní víno musí být zatříděno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI). Dále se dělí na:

 • Jakostní víno odrůdové - toto víno je vyrobené nejvýše ze 3 odrůd. Tyto odrůdy musí být uvedené ve Státní odrůdové knize.
 • Jakostní víno známkové - víno vyrobené ze směsi hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno nebo smísením jakostních vín podle stálé receptury.

Jakostní víno s přívlastkem

Hrozny, z kterých se vyrábí jakostní víno, musí splňovat všechny požadavky. Hrozny musí pocházet z jedné vinařské podoblasti. Odrůda, cukernatost, původ a hmotnost musí být ověřena SZPI. Mošt se nesmí doslazovat řepným cukrem ani jinak. Jakostní víno s přívlastkem může být vyrobeno z hroznů, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd. Jestliže je podíl jednotlivých odrůd min. 15 %, uvádí se na etiketě v sestupném pořadí. Vína s přívlastkem dále dělíme na:

 • Kabinetní víno -Kabinetní víno bývá kvalitní, suché, lehčí víno. Cukernatost hroznů je 19-21 ° NM.
 • Pozdní sběr - Pozdní sběr jsou vína, která jsou vyráběna s pozdějším termínem sběru dobře vyzrálých hroznů. Cukernatost hroznů dosahuje 21-24 °NM. Jsou to kvalitní, suchá či polosuchá vína.
 • Výběr z hroznů -Výběr z hroznů jsou plná extraktivní vína s vyšším obsahem alkoholu a vyšším obsahem zbytkového cukru. Cukernatost hroznů je 24-27 °NM.
 • Výběr z bobulí - Výběr z bobulí jsou plná polosladká či sladká vína. Hrozny, které zrály velmi dlouho na vinici a dosáhly cukernatosti 27 °NM.
 • Výběr z cibéb - Výběr z cibéb jsou extraktivní, vzácná, sladká vína. Cukernatost hroznů dosáhla 32 °NM. Takto vyzrálé hrozny, díky extrémně dlouhé době zrání, se na vinici změní na hrozinky - cibéby.
 • Ledové víno - Ledové víno bývá velmi extraktivní, sladké, poměrně vzácné, a proto drahé. Víno se vyrábí ze zmrzlých hroznů a to lisováním. Mošt, který se takto získá, musí mít alespoň 27 °NM cukernatosti. Hrozny se sklízí při teplotě alespoň - 7 °C. Nesmí při lisování rozmrznout. Část vody zůstává v bobulích ve formě ledových krystalů. Šťáva je tak velmi koncentrovaná.
 • Slámové víno - Slámové víno je aromatické, velmi extraktivní, sladké, vzácné, a proto drahé víno. Toto víno se vyrábí z hroznů dosoušených na podložkách, po dobu nejméně tří měsíců po sklizni, na slámě či rákosu. Druhý způsob je zavěšení hroznů v dobře větraném prostoru. Část vody se z bobulí odpaří a koncentruje se obsah extraktivních látek. Hrozny musí být dobře vyzrálé a nepoškozené. Mošt musí mít nejméně 27 °NM. Slámové víno se většinou vyrábí z hroznů bílých odrůd.

 

Rozdělení tichých vín dle obsahu zbytkového cukru

Suchá

Víno, které prokvasilo na nízký obsah zbytkového cukru, jenž smí dosahovat:

 • max. 4 g zbytkového cukru na litr
 • max. 9 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 2 gramy nebo méně.

Polosuchá

Jako polosuché víno lze označit víno, které obsahuje:

 • max. 12 g zbytkového cukru na litr
 • max. 18 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 10 gramů nebo méně.

Polosladká

Obsah zbytkového cukru ve víně je větší než nejvyšší hodnota stanovená pro vína polosuchá, ale dosahuje nejvýše 45 g na 1 litr.

Sladká

Dle legislativních předpisů se jedná o víno se zbytkovým cukrem ve výši nejméně 45 g na litr.

 

Rozdělení šumivých vín dle kategorie

Šumivá vína vznikají prvotním nebo druhotným alkoholickým kvašením hroznového moštu nebo vína, které bylo dovezeno z EU nebo třetích zemí uvedených na seznamu Evropských společenství. Šumivá a perlivá vína se při otevření vyznačují charakteristickým únikem oxidu uhličitého, který vznikl výhradně kvašením. Vzniklý přetlak musí v uzavřené nádobě při 20 °C vykazovat nejméně 3 bary.


Jakostní šumivé víno - sekt

K výrobě jsou použity hrozny odpovídající kvalitě jakostního vína. Druhá možnost je výroba z jakostního vína. Víno musí splňovat požadavky Evropských společenství a je zatříděno jako jakostní.

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti - sekt s.o.

K výrobě jsou použity hrozny sklizené ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti. Víno musí být vyrobeno ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny a nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos. Víno musí splňovat požadavky Evropských společenství a bylo zatříděno SZPI v této kategorii.

Pěstitelský sekt

Šumivé víno, které bylo zatříděno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) v této kategorii. Musí splňovat specifické podmínky, např. že výroba se uskutečnila u pěstitele, jehož hrozny byly použity k výrobě sektu.

Aromatické jakostní šumivé víno

Při výrobě se používá pouze prvotní kvašení. Kupáž z odrůd dle zvláštních předpisů. Víno musí splňovat požadavky na jakost.

Aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti - aromatický sekt s.o.

K výrobě bylo použito hroznů sklizených ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti. Výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny a nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos. Víno splňuje požadavky na jakost a bylo zatříděno SZPI v této kategorii. Při výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže z uvedených odrůd.
Jakostní šumivé víno stanovené oblasti, pěstitelského sektu a aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti je označeno názvem vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno.

 

Rozdělení perlivých vín dle kategorie

Perlivé víno

Je vyrobené ze stolního vína nebo jakostního vína s.o. z produktů vhodných k získávání stolního či jakostního vína s.o., Musí vykazovat:

 • celkový obsah alkoholu nejméně 9 % obj.
 • skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % obj.
 • v uzavřené nádobě při 20 °C přetlak způsobených endogenním oxidem uhličitým nejméně 1 bar a nejvýše 2,5 baru
 • je plněn do nádob o objemu nejvýše 60 l


Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým

Je vyrobené ze stolního vína nebo jakostního vína s.o. z produktů vhodných k získávání stolního či jakostního vína s.o., Musí vykazovat:

 • celkový obsah alkoholu nejméně 9 % obj.
 • skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % obj.
 • v uzavřené nádobě při 20 °C přetlak zcela či částečně dodaným oxidem uhličitým nejméně 1 bar a nejvýše 2,5 baru
 • je plněn do nádob o objemu nejvýše 60 l


Jakostní perlivé víno

Vyrobeno z hroznů sklizených ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti. Výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny a nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos. Víno splňuje požadavky na jakost a bylo zatříděno SZPI v této kategorii. Na etiketě je název vinařské oblasti.

 

Rozdělení šumivých vín podle obsahu cukru

Brut nature:obsah cukru je nižší než 3 g na 1 litr, tento údaj lze užít pouze na produkty, kterým po druhotném kvašení nebyl dodán žádný cukr

Extra brut: obsah cukru se pohybuje mezi 0 a 6 g na 1 litr

Brut: obsah cukru je nižší než 12 g na 1 litr

Extra dry: obsah cukru se pohybuje mezi 12 a 17 g na 1 litr

Sec: obsah cukru se pohybuje mezi 17 a 32 g na 1 litr

Demi-sec: obsah cukru se pohybuje mezi 32 a 50 g na 1 litr

Doux: obsah cukru je vyšší než 50 g na 1 litr

 

Likérové víno

Likérové víno je definováno (nařízení Rady ES č. 1493/1999) jako výrobek, který obsahuje 15 až 22 % obj. alkoholu a celkový obsah alkoholu je nejméně 17,5 % obj. Získává se z částečně zkvašeného hroznového moštu a nebo z vína za přídavku destilátu z vína nebo z produktů révy vinné a zahuštěného hroznového moštu.

Jakostní likérové víno

Likérové víno je vyrobené z hroznů sklizených ve stejné vinařské oblasti na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti. Musí být vyrobené ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny. Nesmí být překročen nejvyšší hektarový výnos. A víno musí splňovat požadavky na jakost a být zatříděno SZPI v této kategorii.

 

Vína originální certifikace (VOC)

Víno originální certifikace (VOC, V. O. C. ) je novou kategorií vín podle vinařského zákona 321/2004 Sb. Nepodléhá státnímu zatřiďování, ale musí odpovídat minimálně požadavkům jakostního vína. Zatřiďování těchto vín provádí sdružení vinařů. Vinař, který toto víno vyrábí musí být členem tohoto sdružení. Právo udělovat označení VOC uděluje příslušnému sdružení vinařů Ministerstvo zemědělství za přísných podmínek. Vína originální certifikace se vyrábí z několika odrůd typických pro danou oblast a podobného charakteru.

Vinařský zákon České republiky obsahuje další nápoje vyrobené z vína, např. vinný nápoj, aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj aromatizovaný koktejl a odalkoholizované víno.

 

Rozdělení vín podle způsobu výroby

Reduktivní způsob
Oxidativní způsob
Karbonická macerace


Rozdělení vín dle stáří

Mladá vína
Zralá vína
Archivní vína


Rozdělení vín podle smyslových vjemů

Zrak - bílé, červené, růžové
Čich - voňavé, páchnoucí, neutrální
Chuť - suché až sladké, fádní až kyselé

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení